Офиси за заплащане на вноски

Офиси за заплащане на вноски.

гр. Силистра:

ул. Добрич 142, 086 824 287

гр. Силистра:

ул. Цар Симеон Велики 19,
086 821 669
089 452 2569

гр. Силистра:

ул Добруджа 16, 0897850014

Бърз кредит от 50 до 2000 лв.

Погасяване на  месечни вноски,

матуритет до 12 м.

Възможност за усвояване с или без поръчител.

индивидуални условия и съобразен с нуждите погасителен план.

индивидуален лихвен процент

усвояване на кредита   до 20 мин

 

Ипотечен кредит

Индивидуални условия по договора

индивидуален матуритет и лихвени проценти

необходими документи – нотариален акт, лична карта

усвояване на кредита до 1 ден след подаване на всички нужни документи.

 

Кредит срещу земеделска земя

Индивидуални условия по договора

индивидуален матуритет и лихвени проценти

необходими документи – нотариален акт, лична карта

усвояване на кредита до 1 ден след подаване на всички нужни документи.

 

Във всеки момент на възникване на невъзможност за погасяване на вноски по кредита е възможно предоговарянето му.