Принципи на дейността

Вашите нужди = нашата работа.

Знаем, че понякога обстоятелствата налагат бърза нужда от налични средства за решаване на проблем, неочакван разход или временен неодстиг.

 

Вашето време е ценно, важните неща не трябва да се отлагат.

 

За това ще получите сумат, която желаете за срока, който Ви е необходим.

 

Лихвите се определят от срока за погасяване

Как става отпускането на кредит

отпускането на кредит става в рамките на 10-20 минути в зависимост дали това е първият Ви кредит при нас.

 

Нужни документи и данни: за отпускане на кредит е необходима само лична карта за български граждани или документ за постоянно пребиваване за чуждестранни граждани.

 

Програма за лоялни клиенти:
При коректно облужване на задълженията към нас, последващите кредити се отпускат при още по- ниски, индивидуални лихви, възможност за още по-големи суми.

 

Поверителност и зашитана личните данни:
Дружеството и представителите му са регистрирани ооператори на лични данни и са детайлно запознати с изикванията и методите за обработка и зашита на Вашите лични данни.

Отговорно кредитиране:

Важно е за изтегленият кредит и последвашите вноски по него да са съобразени с доходите и разходите на всеки отделен клиент / домакинство, за да могат да посрещат всички регулярни нужди на домакинството безпроблемно.

Затова се стараем да направим подходящата месечна вноска индивидуално за всеки клинет, така че да може спокойно да облужва кредита си. При възникнали непредвидени обстоятелства е възможно предоговаряне на съществуващите кредити.