За компанията: Дръстър лизинг ООД Е небанкова финансова институция създадена през 2000 година. smartcash slider img 1

Дръстър лизинг ООД е небанкова финансова институция създадена през 2000 година.

Предлагаме бързи кредити на физически лица, при ниски лихви и ясни условия за погасяване. РАзвитието на фирмата е възможно благодарение на тези условия и коректно отношение към клиентите. 95% от тях при нужда от нов кредит се обръщат отново към нас, което ни позволява да разрастваме мрежата от физически офиси, благодарение на желанието от страна на клиентите да ползват именно нашите услуги.

Принципи на дейността:

Вашите нужди = нашата работа.

Знаем, че понякога обстоятелствата налагат бърза нужда от налични средства за решаване на проблем, неочакван разход или временен неодстиг. Вашето време е ценно, важните неща не трябва да се отлагат. За това ще получите сумат, която желаете за срока, който Ви е необходим. Лихвите се определят от срока за погасяване

smartcash-mobi-banner1
Бързина

Как става отпускането на кредит

отпускането на кредит става в рамките на 10-20 минути в зависимост дали това е първият Ви кредит при нас.

Нужни документи и данни: за отпускане на кредит е необходима само лична карта за български граждани или документ за постоянно пребиваване за чуждестранни граждани.

Програма за лоялни клиенти:
При коректно облужване на задълженията към нас, последващите кредити се отпускат при още по- ниски, индивидуални лихви, възможност за още по-големи суми.

Поверителност и зашитана личните данни:
Дружеството и представителите му са регистрирани ооператори на лични данни и са детайлно запознати с изикванията и методите за обработка и зашита на Вашите лични данни.

Отговорно кредитиране:

Важно е за изтегленият кредит и последвашите вноски по него да са съобразени с доходите и разходите на всеки отделен клиент / домакинство, за да могат да посрещат всички регулярни нужди на домакинството безпроблемно. Затова се стараем да направим подходящата месечна вноска индивидуално за всеки клинет, така че да може спокойно да облужва кредита си. При възникнали непредвидени обстоятелства е възможно предоговаряне на съществуващите кредити.

Офиси за кандидатсване и получаване на кредит.

Силистра:

1. бул. Македония  1

2. ул. Шар Планина сграда Евробазар, от страната на ул. Хаджи Димитър  офис номер 38

Тутракан:

ул, Трансмариска 1,  086 660 322

Тутракан:

Дулово 7650, ул. Васил Левски13, 089 785 0025

Долни Чифлик:

ул. тича 2, 0897850024

Търговище:

ул. Гладстоун 6

Исперих:

1. ул.Васил Левски  109,   089 466 9950

2. ул. Лудогорие 46

Кубрат:

ул. цар освободител13, 084 872 301

Завет:

ул. освобождение 53, 7330

089 752 0125

Тервел:

ул. Христо Ботев 1, 9450, 057 514 884.

Попово:

площад 3 ти март  13

060 841 061

089 849 1824

Провадия:

ул. Дунав 66

089 466 9943

гр. Силистра:

ул. Добрич 142, 086 824 287

гр. Силистра:

ул. Цар Симеон Велики 19,
086 821 669
089 452 2569

гр. Силистра:

ул Добруджа 16, 0897850014

Бърз кредит от 50 до 2000 лв.

Погасяване на  месечни вноски,

матуритет до 12 м.

Възможност за усвояване с или без поръчител.

индивидуални условия и съобразен с нуждите погасителен план.

индивидуален лихвен процент

усвояване на кредита   до 20 мин

 

Ипотечен кредит

Индивидуални условия по договора

индивидуален матуритет и лихвени проценти

необходими документи – нотариален акт, лична карта

усвояване на кредита до 1 ден след подаване на всички нужни документи.

 

Кредит срещу земеделска земя

Индивидуални условия по договора

индивидуален матуритет и лихвени проценти

необходими документи – нотариален акт, лична карта

усвояване на кредита до 1 ден след подаване на всички нужни документи.

 

Във всеки момент на възникване на невъзможност за погасяване на вноски по кредита е възможно предоговарянето му.

За контакти

Свържете се с нас